ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

1. Περί Ψυχής
Μέρος 1ον http://www.youtube.com/watch?v=WbThtb0huGo
Μέρος 2ον http://www.youtube.com/watch?v=UEurv3Lk-JA
********************************************************
2. Περί των Καλών Έργων
Μέρος 1ον http://www.youtube.com/watch?v=pU8GTnYc820
Μέρος 2ον http://www.youtube.com/watch?v=Mr3XPdhjqTI
*********************************************************
3. Περί των Θείων Δώρων
Μέρος 1ον http://www.youtube.com/watch?v=sLjUcQyw7d4
Μέρος 2ον http://www.youtube.com/watch?v=CLrwc3DUwy4
********************************************************
4. Περί Πνευματικής Χαράς
Μέρος 1ον http://www.youtube.com/watch?v=AOAh44nio9o
Μέρος 2ον http://www.youtube.com/watch?v=LVn0XVSPeHw
Μέρος 3ον http://www.youtube.com/watch?v=UmUng0_PdX4
********************************************************
5. Περί της Δυνάμεως του Ιησού Χριστού.
Μέρος 1ον http://www.youtube.com/watch?v=v4AowI-aDSg
Μέρος 2ον http://www.youtube.com/watch?v=tZnn4qGJiLM
Μέρος 3ον http://www.youtube.com/watch?v=N2KGk1jWIJ8
Μέρος 4ον http://www.youtube.com/watch?v=GXPiqQY5jwY
********************************************************
6. Περί Αχαρίστου
Μέρος 1ον http://www.youtube.com/watch?v=5goZGW1Ee4g
Μέρος 2ον http://www.youtube.com/watch?v=14Mb-94izp0
Μέρος 3ον http://www.youtube.com/watch?v=xZMEjlNznkc
*********************************************************
7. Η κατά Πνεύμα Γέννησις
(Ομιλία εις το TV. EUROPE 1 Θεσ/νίκης)
Μέρος 1. http://www.youtube.com/watch?v=13XWaCmnrrs
Μέρος 2. http://www.youtube.com/watch?v=zTimUZ_dZ2w
Μέρος 3. http://www.youtube.com/watch?v=hu25y_26oAg
Μέρος 4. http://www.youtube.com/watch?v=nB-HntPvnq0
*********************************************************
8. Τα μέλη του σώματός μας, ως μέσον σωτηρίας
Μέρος 1. http://www.youtube.com/watch?v=jdK3C-pWkYE
Μέρος 2. http://www.youtube.com/watch?v=9PtPGc3ee9s
Μέρος 3. http://www.youtube.com/watch?v=3s8_k3oRMeE
Μέρος 4. http://www.youtube.com/watch?v=iPrunDmEFDc
**********************************************************************
9. ΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Μέρος 1. http://www.youtube.com/watch?v=QroYFp0S_BM
Μέρος 2. http://www.youtube.com/watch?v=boOJrbG1D2I
Μέρος 3. http://www.youtube.com/watch?v=zio_t0KRKdc
**********************************************************************

10. Η Ταπείνωση είναι αδιάσπαστα ενωμένη μέ τήν Αγάπη
Μέρος 1ον: http://www.youtube.com/watch?v=P4xD6GiocB0
Μέρος 2ον : http://www.youtube.com/watch?v=AzmdaKDHn0Q
***********************************************
11. Περί τού Χρόνου καί τού καιρού
Μέρος 1ον http://www.youtube.com/watch?v=HSqri_3zgzw
Μέρος 2ον http://www.youtube.com/watch?v=N1aO3adwBF4
************************************************
12. Περί της πανταχού παρουσίας του Θεού
Μέρος 1ον http://www.youtube.com/watch?v=eMNsfYt6-VE
Μέρος 2ον http://www.youtube.com/watch?v=_z5ftu2IhPQ
**************************************************
13. Περί Αρετής
Μέρος 1ον. http://www.youtube.com/watch?v=T6NLi_a8pms
Μέρος 2ον. http://www.youtube.com/watch?v=3tQ-yqUzzLs**************************************************
14. Περί Νηστείας
Μέρος 1ον. http://www.youtube.com/watch?v=gvYIi2Xrs4k
Μέρος 2ον. http://www.youtube.com/watch?v=vF0MiI5yirE
15 Περί της Κυριακής της Αναστάσεως
Μέρος 1ον http://www.youtube.com/watch?v=WKN8u_XIbzU
Μέρος 2ον http://www.youtube.com/watch?v=OY5Jq0teuLs
Κάντε κλικ στον μεταφραστή από πάνω να μεταφράσετε σε οποιαδήποτε γλώσσα
Click over to the translator to translate into any language